Hoornwijck Investeringen BV is een in Den Haag gevestigde investeringsmaatschappij die de haar ter beschikking staande gelden investeert in:

- Beleggingsvastgoed;
- Vastgoed vennootschappen;
- Ondernemingen.

Hoornwijck Investeringen BV is opgericht in 1998 en heeft sindsdien in snel tempo geëxpandeerd. Uit oogpunt van belegging acquireert Hoornwijck Investeringen verhuurde vastgoed objecten in geheel Nederland. Het betreft hier bedrijfspanden, kantoorpanden, winkels en woningen danwel een samenstelling hiervan. Naast directe verwerving van vastgoed bijv. middels “sale/lease back” heeft Hoornwijck Investeringen zich gespecialiseerd in de verwerving van vastgoed vennootschappen. Bij een dergelijke transactie worden de aandelen in een BV danwel een NV overgenomen die zelf in vastgoed belegt. Vanwege haar financiële positie is Hoornwijck Investeringen in staat zonder financieringsvoorbehoud een bieding uit te brengen om zodoende een transactie snel en efficiënt af te ronden.

Hoornwijck Investeringen richt zich terzake haar investeringen op de lange termijn en streeft naar langdurige samenwerking met al haar relaties. Door het toevoegen van kwaliteit in de meest ruime zin streeft Hoornwijck Investeringen ernaar haar investerings- en beleggingsportefeuille op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Hoornwijck Investeringen BV staat voor continuïteit, stabiliteit en kwaliteit.

Directeur-grootaandeelhouder van Hoornwijck Investeringen BV is mr M.M.J. van der Lubbe (1961) die fiscaal recht studeerde aan de Leidse Universiteit. Na zijn afstuderen in 1987 is Max van der Lubbe lange tijd werkzaam geweest in de belastingadviespraktijk.