Vastgoedvenootschappen

Regelmatig verwerft Hoornwijck Investeringen eventueel samen met haar relaties vastgoedvennootschappen. Dit betreft veelal een besloten vennootschap (BV) die op haar beurt heeft geïnvesteerd in één of meer beleggingpanden. Niet deze beleggingspanden maar de aandelen van de BV vormen dan onderwerp van de transactie. Afhankelijk van de fiscale positie van verkoper kan deze belastingvoordelen behalen.

Zo zal vennootschapsbelasting bespaard kunnen worden; bij rechtstreekse verkoop van het vastgoed is de BV immers (25,5 %) vennootschapsbelasting verschuldigd over de behaalde boekwinst terwijl de tussen koper en verkoper af te spreken belastinglatentie aanzienlijk lager bepaald kan worden. Voorts kan betaling van 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belang heffing) tot in de verre toekomst worden uitgesteld danwel zelfs vermeden kunnen worden indien verkoper middels zijn persoonlijke houdstervennootschap optreedt.