Beleggingsvastgoed

In geheel Nederland verwerft Hoornwijck Investeringen vastgoed ter aanvulling op haar beleggingsportefeuille. Veelal handelt het hier om bedrijfspanden doch ook kantoorpanden, winkels en woningen komen in aanmerking voor acquisitie.

Een steeds vaker voorkomende variant betreft de zgn. sale/lease back. Hierbij verwerft Hoornwijck Investeringen vastgoed dat bij verkoper in gebruik blijft krachtens een tussen partijen onderling op te stellen huurovereenkomst. Belangrijk voordeel voor verkoper bij een dergelijke transactie is dat hij de in zijn bedrijfspand schuilgaande stille reserves vrij maakt. Met name snel expanderende ondernemingen maken steeds vaker gebruik van de sale/lease back constructie om zodoende de vrij komende liquide middelen effectiever te kunnen aanwenden in hun bedrijfsvoering.

Hoornwijck Investeringen is gaarne bereid met dergelijke ondernemers contact te leggen ten einde een passende sale/lease back structuur te creëren.